Litteraturhistoria

Basgruppsarbete
v.18 onsdag 12-15, fördela uppgifter, leta fakta

v.19
Ingen lektion måndag
Tisdag kl.14-15
Onsdag kl.12-15

v.20
Måndag kl.14-16
Onsdag kl.12-15, Muntliga redovsingar

v.21
Måndag kl.14-16, Skriftligt prov
Onsdag kl.12-15, Intro språksociologi

v.22
Måndag 14-16
Onsdag 12-15
Torsdag kl.12 (klassrådstid), prov språksociologi

Mvh Nettan

RSS 2.0